For hvordan skal en sau med ulvetenner
forhindre at han spiser sine venner?
Og blir man respektert om man som ørn
har kropp og hode som en vaskebjørn?